پادکست ها ...

پادکست- گروه آموزشی نرم و نازک - نرم و نازک

در روزهای باقیمانده به چه مواردی باید توجه کنیم؟در روز کنکور چطور؟

گوش دادن
پادکست- گروه آموزشی نرم و نازک - نرم و نازک

چطور عادت های بدمون را با عادت های خوب جایگزین کنیم؟

گوش دادن
پادکست- گروه آموزشی نرم و نازک - نرم و نازک

ذهنمون را برای روزهای باقی مونده تا کنکور چطور مدیریت کنیم ؟

گوش دادن
پادکست- گروه آموزشی نرم و نازک - نرم و نازک

برای افزایش انرژی و انگیزه در روزهای پایانی چیکار کنیم؟

گوش دادن