در روزهای باقیمانده به چه مواردی باید توجه کنیم؟در روز کنکور چطور؟

روز یکشنبه(9 تیر 1398) کارت ورود به جلسه اومد. از زمانی که کارت ورود به جلسه میاد تا روز کنکور باید به یک سری نکات توجه کنین. سعی کردم تمام موارد مورد نیاز رو از همین امروز تا صبح کنکور(ساعت 8:15 روز کنکور) رو کامل توضیح بدم. اینکه به چه چیزهایی باید حواستون باشه، سرجلسه […]

چگونه عادت های بدمون را با عادت های خوب جایگزین کنیم؟

دانلود کنید

ذهنمون را برای روزهای باقی مونده تا کنکور چطور مدیریت کنیم ؟

برای افزایش انرژی و انگیزه در روزهای پایانی چیکار کنیم؟